Katrineholms kommun

Fiskeboda Camping                                                     hemsida   
640 25 Julita
Tel: 0150-920 60
Fax: 0150-921 52

 

Vi har många trevliga utflyktsmål, här är ett litet urval.

Floda kyrka
År 1818 brann Floda kyrkas tak och 1872 störtade tornet in varför kyrkan var i behov av en rejäl upprustning. Man valde då att låta bygga en ny kyrka och antog arkitekten A H Häggs förslag vilket resulterade i en stor gotisk katedral av tegel. Hägg anpassade varsamt den gamla kyrkans medeltida skepp med 1400-tals målningar av Albertus Pictor och det Kaggska gravkoret, ritat av Eric Dahlberg, med sin rika stuckatur från 1600-talet till den nya kyrkan.
Floda kyrka, som invigdes 1892, torde vara en av landets märkligaste landsortskyrkor. I socknens centrum fanns kyrkan, ordet socken har sin grund i verbet söka. Till kyrkomiljön hörde sockenstuga, skola, fattighus, sockenmagasin och prästgård. Bebyggelsen kring Floda kyrka är ett tydligt exempel på en äldre, väl bevarad omgivning.
För information och bokning: Tel 0150-700 84

Ericsbergs slott
Slottet är ett av de förnämsta barockslotten i Sverige och ett av landets största gods. Den gamla gården Pintorp ärvdes av Eric Carlsson Gyllenstierna 1637 och efter hans död fick den namnet Ericsberg. Hans hustru fullföljde det påbörjade nybygget och sonen Christoffer Gyllenstierna gav slottet dess nuvarande utseende med hjälp av Nicodemus Tessin d ä på 1680-talet.
Släkten Hildebrand ägde godset under större delen av 1700-talet och under deras tid utvidgades ägorna betydligt. 1808 övergick gården till släkten Bonde i vars ägo den fortfarande finns kvar. Enligt sägen så är det på Ericsberg den onda Pintorpafrun går igen efter att blivit hämtad från jordelivet av den onde själv.
Parken består av flera sevärda delar såsom barockparken och landskapsparken. Här finns även en av Sveriges största häcklabyrinter.
Inf/bokning av guidning i slottsparken: Katrineholms turistbyrå tfn 0150-572 41.
Pris: fri entré. Guidning av grupper från 1000 kr.
Vägbeskrivning: skyltat från väg 52 mellan Katrineholm - Nyköping.

Julita - Sveriges Lantbruksmuseum
Vid sjön Öljaren i västra Sörmland ligger Julita, ca 25 km NV om Katrineholm. Julita var under medeltiden kloster, därefter kungsgård och senare adelsgods.
Under 1900-talet skapades ett friluftsmuseum av den siste private ägaren, löjtnant Arthur Bäckström. Han donerade Julita till Nordiska museet, som sedan 1944 förvaltat godset.
Herrgården med alla sina byggnader; park, örtagård, torp, statarlängor och sina vidsträckta ägor visas sedan dess för allmänheten.
Stora huset
En av huvudattraktionerna på Julita är den guidade visningen i Stora huset. Efter en förödande eldsvåda 1745 byggdes Stora huset och flyglarna upp på resterna av de äldre byggnaderna. Stora huset ger en bild av hur en stor sörmländsk herrgård kunde se ut omkring år 1900.

Museum och kapell
Museet innehåller interiörer och föremålssamlingar från högreståndsmiljöer samt separata sommarutställningar. Historiska utställningar kring klostertiden, adelsgodset och Arthur Bäckströms Julita. I det vackra kapellet är det ofta vigslar.

Skansenstugor
På ett litet område i parken alldeles vid Öljarens strand anlade Arthur Bäckström ett Skansen. Det består av ett tiotal byggnader, huvudsakligen hämtade från gårdens ägor.

Gårdssnickarens verkstad
Här tillverkade gårdssnickaren Henning Forsman många av de stilmöbler som ingår i herrgårdens interiörer. Hans verkstad invigdes till museum under 1993. Utöver det finns utställningar i museet och i Stora huset av Forsmans möbler.

Parkerna/Örtagården
Parkanläggningarna med ros- och örtagård, genbank med drygt 65 gamla sorters mälardalsäpplen och päron. Rabarber, pioner och humle är en del av Julitas levande museum. Rosengården är restaurerad med endast äldre sorter. Örtagården har anor sedan klostertiden och visar bland annat medicinal- och kryddväxter. Bakom orangeriet finns en piongård som omfattar 130 olika sorter. I köksträdgården odlas de traditionella köksväxtarterna.

Djur av skyddsvärda lantraser
I fållorna på museiområdet finns ankor, kaniner, höns, svenska allmogefår, svin och kor av svenska lantraser. Genom att hålla raserna vid liv bidrar vi till att bevara det genetiska kulturarvet.

Pettson och Findus
De kända barnfigurerna ur Sven Nordqvists barnböcker och TVs Julkalender finns på Julita året om. Här är Pettsons hus med både vedbod och hönshus, precis som i böckerna. Husen är byggda i barnens egen storlek, och man får kliva in i köket och hälsa på.

Promenadstigar
I omgivningarna finns trevliga promenad- och vandringsstigar. De för fram till skön natur och kulturhistoriskt intressanta mål på godsets omfattande ägor. Bland annat en stig i odlingslandskapet och igelkottstigen som börjar vid parkeringsplatsen med många olika vedartade växter.

Mejerimuseet
I gårdsmejeriet, som uppfördes under åren 1883-84, tillverkades fram till 1929 ost och smör. Det ser idag ut som det gjorde 1920. I stora mejerisalen står de redskap som användes vid separering och ystning av mjölken. I angränsande rum visas hur smöret framställdes.

Brandskyddsmuseet
Här visas vilka hjälpmedel man i äldre tid hade till sitt förfogande för brandbekämpning och hur man genom vaksamhet och besiktningar försökte skydda sig mot brandtillbud.

Tegelbruket
Sedan 1700-talets mitt och troligen ända sedan 1200-talet har det funnits ett tegelbruk vid Julita gård. En kalkugn och en kalkbod finns också på platsen.

Gårdskontor, vagnhall och kök

Besök även det gamla gårdskontoret, iordningställt som det såg ut förr i tiden. Vagnhallen med sina vackra gamla vagnar och droskor samt det fina herrgårdsköket i Södra flygeln där maten lagades.

 

 

 

 

 
campingplats hotell hitta en camping i Södermanland gör du på denna sida
       

Kommuner i länet

Eskilstuna | Flen |Gnesta Katrineholm | Nyköping Oxelösund | Strängnäs Trosa | Vingåker