Åre kommun

Falkfångarens Camping                                                  hemsida      e-mail

Höglekardalen

830 01 Hallen

Tel: 0643-320 14

Fångåmon Fiskecamp                                                    hemsida     e-mail

Fångåmon 511

837 96 Undersåker

Tel: 0705-47 97 47

Höglekardalens Fjällpensionat                              hemsida      e-mail
Höglekardalen

830 01 Hallen
Tel: 0643-320 14

Konäs Fiskecamping                                       hemsida     e-mail

Konäs 2661

830 05 Järpen

Tel: 0647-440 33

Njarka Sameläger                                                hemsida     e-mail
Njarka 111
830 15 Duved
Tel: 0647-250 42

Vålågårdens Camping                                       hemsida     e-mail

Östra Vålådalen 125

830 12 Vålådalen

Tel: 0647-351 73

Mob: 0703-72 50 21

 

I Jämtland finner du storslagen och orörd fjällmiljö. Välkommen.

Shoppingtips
Åre skidsport

Bredvid pisten, tio meter från liften och mitt på Åre torg ligger Åre Skidsport.
Som alltid står vi rustade till tänderna med det senaste utbudet inom skidor, snowboard, kläder, mode, ja allt du kan tänkas behöva för att ditt besök i Åre ska bli så lyckat som möjligt! Välkommen till oss på Åre Skidsport!
Tel: 0647-501 19 hemsida

Turistbyrån tipsar om några turistmål.

Arvemuséet och Hamncaféet
Med sina många bilder och dokument, autentiska föremål, fordon - bl a gamla traktorer, bilar, motorcyklar, jord- och skogsbruksmaskiner och -redskap, samt inslag av bebyggelsemiljöer tilltalar museet hela familjen. Muséet är beläget vid hemmahamnen för M/S Ångaren Östersund, med hamncafé/bakstuga och vandrarhem där Indalsälven rinner ut och bildar Storsjön, med vatten från Årefjällen och Bydalsfjällen. Ort: ARVESUND
Vägbeskrivning Väg 321 mellan Mattmar och Hallen. Avfart mot Arvesund norr om Indalsälven. 6 km från väg 321. Bra skyltning.
Arrangör Föreningen Bevara Ångaren Östersund, Södra Arvesund 516, 830 02 MATTMAR Tfn: 0640-441 68, Fax: 0640-441 68, Biljettbeställning/information, 0640-441 68

Fröå Gruva
Koppargruva från tiden 1744-1919, då kronan behövde nya fyndigheter sedan Falu gruva sinat. Ett litet samhälle-gruvby blev till kring brytningen och det är lämningar/minnen av denna som sedan 1985 i viss omfattning återuppbyggs/vårdas/visas. I två sommarmånader är "byn" bemannad dagligen. Kanaler och gruvdamm är autentiska och fungerar som förr, liksom den sk "konsten", pumpanläggningen med stort vattenhjul (träkonstruktioner) som är en trogen replik av den som en gång stod där och pumpade vatten ur gruvgångarna. Miljömedvetet, vackert läge, avstressande och mycket historiskt intressant.
Ort: FRÖÅ,
Vägbeskrivning Fröåvägen från E14 ca 4 km öster om Åre, norrut enligt vägskylt Fröå Gruvby. Avstånd 11 km från Åre., Arrangör, Föreningen Fröå Gruva, Norravägen 26a, 830 05 JÄRPEN, Tfn: 0647-190 03
Biljettbeställning/information, Gäller även vintertid. Guidningar bokas på tel: 0647-320 70 Mat/fika: 0647 - 321 88 (Vilt & Jämtlandsmat)

Hanriis Café
Café beläget i den branta delen av byn, på Täljstensbergets sluttning. Kaffe, våfflor, hembakat bröd. Utställningar angående täljstenshistoria och Karolinerkrigs-katastrofen 1718-1719. Butik med hemslöjd och framför allt prydnader, nyttoredskap, souvenirer etc av täljsten. Guidningar i täljstensfabriken, som är belägen ett par hundra m högre upp. Kl 13 dagligen - föranmälan krävs.
Ort: HANDÖL, Vägbeskrivning, E14 mot Storlien ca: 13 mil från Östersund, tag vänster mot Handöl i Enafors. Tågförbindelser till Enafors och sedan taxi.
Arrangör, Hanriis Café, Handöl 1060, 830 15 HANDÖL, Tfn: 0647-723 60, Biljettbeställning & information, 0647-723 60

Karl-Johanvägen
Vägen är en förbättring av en av de urgamla färdstråken till Nidaros och ingick i konung Karl XIV Johans utvecklingsprojekt för vägnätet i unionen Sverige och Norge. Kungen reste själv på den till Norge år 1835, så snart den var anlagd. Befolkningen utefter vägsträckningen gjorde tunga dagsverken vilket resulterade i en välbyggd väg med 21 stenvalvbroar. Den östligaste finns över Slagsån i Undersåker. De mest spektakulära är de vid Bodsjöedet och över Bottulsbäckens utlopp i Tännsjön, samt några hundra meter öster om Saxvallen vid Medstugusjön och vid själva Medstugan. Vägen passerar Engelska villan, en jaktvilla i nationalromantisk stil vid Bodsjöedet, där Bodsjön forsar ut och bildar Tännsjön. Därefter passerar vägen Skalstugan och Medstugan, två viktiga rast- och övernattningsplatser för handelsfärder över fjällen. Forbönderna använde den tills järnvägen anlades på 1880-talet några mil söderut, via Storlien. Från Skalstugan viker Karl-Johanvägen av från nuvarande asfalterade landsväg, västerut i terrängen mot riksgränsen i allt högre läge över fjället varifrån den norska delen tar vid, välbevarad, ordentligt röjd och skyltad av trönderska vägmyndigheter. Idag är den uppskattad av vandrare och av bergcyklister. Ort: ÅRE
Vägbeskrivning, Bredvid och sammanfallande med E 14 genom hela Åre kommun fram till Staa där man svänger av mot Tännforsen och Norge.

Karolinermonument i Duved
Kan ses året runt men besöks lättast under barmarksperiod Monumentet är en obelisk, 10 meter hög, i stockholmsgranit med tre rader text under en Nordstjärna: "1719, års, caroliner". Och på fotstycket på en rad: "AF FOSTERLANDET". Obelisken höggs i Stockholm efter major Gustaf Björlins ritningar. Monumentet invigdes år 1892 till minnet av krigskatastrofen då Karl XII:s invasionsstyrkor i Tröndelag 1718 under general Armfelts befäl, retirerade under svårt vinterväder över gränsfjällen vid nyåret, varvid ca 3000 man omkom, många på fjället, men hundratals även efterhand pga köldskador.
Vägbeskrivning, Väg E14 förbi Duved eller Karolinervägen genom Duveds centrum, ca 2 km västerut. Duvedsmonumentet står väl synligt på en höjd intill Millestgården, på platsen för Duveds skans, en försvarsanläggning från år 1658. Det är en väl vald plats med storslagen utsikt. Se Duveds skans.

Karolinermonument i Handöl
Ett monument nära kapellet i Handöl är rest till minnet av en massgrav i närheten. Där begrovs flera hundra av de karolinska soldater som omkom vid reträtten över fjället nyåret 1718-19 efter general Armfeldts försök att ockupera Tröndelag, som ett led i Karl XII:s krig för att hävda Sveriges stormaktsroll gentemot det övriga Europa. Stenen består av ett monumentalt block med inskriptionen: "ÅT MINNET AF 1719 ÅRS KAROLINER RESTES STENEN 1911". Stenen restes till minnet av de 600 karoliner som begravdes här den 20 januari år 1719. Ort: HANDÖL
Vägbeskrivning, Ca 50 km väster om Åre. Väg E14 till Enafors och avtagsväg 8 km till Handöl. Parkering vid kapellet.

Kolåsens kapell
För samerna i Kallområdet blev det mycket långt att färdas när det var dags för husförhör i Ytteräng eller vid dödsfall. I en skrivelse från år 1842 hänvisas till att av de döda skall somliga föras till Norge, somliga till Föllinge och somliga till Kall så fjällallmogen vill uppföra ett eget kapell. Kapellet stod klart till den årliga sammankomsten runt den 20 augusti år 1847.
Vägbeskrivning, Skyltat Kolåsen från Kallsedet, kör in i Kolåsens by. Skylt "Lappkapell". Kapellet ligger cirka 100 meter från körbar väg.
Arrangör, Kalls församling, Kall 2260, 830 05 JÄRPEN, Tfn: 0647-410 83, Fax: 0647-411 36

Kretsloppshuset i Mörsil
Ekologisk upplevelse- och utbildningsanläggning med vinterträdgård, rosenodling, trädgårdspark med små vattendammar, försäljning av miljövänligt producerade varor i butik inspirerad av lanthandel från sekelskiftet kring år 1900, gammaldags hönsgård, café och restaurang, bildspel, föreläsningar, kurser och konferenser.
Ort: MÖRSIL,
Vägbeskrivning, Mörsil ligger 6 mil väster om Östersund och 3,5 mil öster om Åre. Kretsloppshuset ligger mitt i byn intill huvudgatan genom byn. Välskyltat.
Arrangör, Kretslopp Mörsil ek för, Kyrkvägen 5, 830 04 MÖRSIL, Tfn: 0647-66 52 12, Fax: 0647-66 52 13, Biljettbeställning/information, 0647-66 52 12, Grupper över 15 pers även övrig tid.

Naturum Vålådalen
Naturvårdsverkets informationsanläggning för Vålådalens Naturreservat. Ett upplevelserum med konst och multimedia som gör att man kan uppleva årstids- och dygnsväxlingar med fågelläten, ljus- och färgtoner för allt från vinternatt till högsommardag. Bibliotek, konst och utställningar med information om natur, kultur och inte minst samisk rennäring. Föreläsningsserier - kl 19.30 vissa dagar, se program
Ort: VÅLÅDALEN,
Vägbeskrivning, För bilfärdande - väg E14 till Undersåker, med avtagsväg 28 km till Vålådalen. Parkering även för Vålådalens Turiststation. För tågresenär - avstigning i Undersåker för vidare färd med anslutande buss till Vålådalen.
Arrangör, Länsstyrelsen Jämtlands län, Köpmangatan 21, 831 86 ÖSTERSUND, Tfn: 063-14 60 00, Fax: 063-10 25 90, Biljettbeställning/information
0647-352 32, 070-530 54 33

Ristafallet
Fallet tillgängligt hela året med ca 500 m bilväg som tar av från väg E14. Älven faller ca 14 m på ömse sidor om en klippa med artrik lavfora. Nedströms Ristafallet ligger en St Olofskälla.
Sportfiske, inte minst flugfiske, bäst sommartid.
Ort: UNDERSÅKER
Vägbeskrivning, Ristafallet i Indalsälven är beläget ett par hundra meter söder om E 14 och järnvägen, vid Hålland i den östliga delen av Undersåker och ca 6 km väster om Järpen.

Römmen hembygdsgård i Mörsil
Mangårdsbyggnad från omkring år 1750. Anlagd vid lämningar av försvarsverk, Römmen Skans, från stormaktstiden. Föremål och gårdsbyggnader från trakten. Gammalt bäcksågverk från Sällsjö. Skogsmuseum - verktygssamling, utställningar och bildarkiv med porträttgalleri som speglar skogsbruksfolkets livsvillkor i västra Jämtland under 1930-1990-talen.
Vägbeskrivning, Från väg E 14, vid Mörsils kyrka i västra delen av Mörsils samhälle, svänger du ned enligt vägskylt på avtagsväg till Römmen vid älven. Muséet är beläget på Mörsils Hembygdsgård intill den gamla försvarsanläggningen vid Indalsälven. Ca 500 meter väster om Mörsils centrum
Arrangör, Mörsils Hembygdsförening, Gufassv. 6, 830 04 MÖRSIL, Tfn: 0647 / 66 01 32

Undersåkers hembygdsgård
Hembygdsgården i Undersåker består av den gamla sockenstugan och ett distriktsmagasin från år 1832 samt ett lapphärbärge. Utställningarna visar exempelvis jordbruk och hemmiljö. Man har också tillfälliga utställningar.
Vägbeskrivning, Avtagsväg från E 14 till Undersåkers kyrka med hembygdsgården omedelbart som västra grannbyggnad.
Arrangör, Undersåkers Hembygdsförening, Bastuvägen 1, 830 05 JÄRPEN, Tfn: 0647 / 100 97

Vaetabacken, Mattmar Hembygdsgård
Sommarcafé med vid utsikt över Storsjöbygden, Bydalsfjällen, Årefjällen och Offerdalsfjällen. Det är också Mattmars Hembygdsförenings hemvist, anlagd från 1950-talet på höjden där vårdkasen (vaetan) skulle tändas i ofredstid. De flesta av byggnaderna har flyttats dit från en fäbodvall. Dessutom ett 22 m högt utsiktstorn, träbyggnad inredd m bl a inventarier från gamla skolor. Kaffestugan serverar av våfflor etc. Kulturstig. Grannbyggnad är Ol' Mårsa'torpet som byggdes vid mitten av 1800-talet och beboddes till 1960. Nu lokalt byggnadsminne och hyrs även ut för gästövernattning - gammaldagsenkelt - via turistbyrån, tel nr 0640-412 79. Kulturstig för en runda vidare in i skogen och till bl a torp i omgivningen. Tunnbrödbakning, hantverksvisningar, Barnens dag, Bu-helg på Vaetabacken.
Arrangör, Mattmars Hembygdsförening, Mällbyn 2064, 830 02 MATTMAR, Tfn: 0640 / 410 22, Biljettbeställning/information, 0640-412 53, 0640-41279, 0640-45069

Vallbo kapell
I och med avvittringen i mitten av 1800-talet förlades renbetesmarkerna till Undersåkers fjällområden. Det blev då för långt för samerna att ta sig till Handöls lappkapell. År 1862 lovade Kerstin Ersdotter i Vallbo att skänka mark till en ny kyrka och kyrkogård. Den nya byggnaden skulle stå klar till augustimässan år 1863. Kerstin Ersdotter var även entreprenören för kyrkobygget och iordningställandet av kyrkogården. Hennes son Jon Jonsson, då helt ung kan ha fungerat som arbetsledare. Jon Jonsson byggde själv orgeln till kapellet och blev sedan även organist och kyrkvärd. Kapellet används flitigt för vigslar och dop. Vart 4:e år även vid en stor samisk konfirmation.
Vägbeskrivning
För den som inte är bilburen finns möjligheten att ta tåget till Undersåker. Här ansluter sedan buss upp till Vallbo och Vålådalen. Den som kommer med bil på väg E 14 svänger vid Undersåker av söderut mot Vålådalen. Efter cirka 20 kilometer, strax före bron över Vålån, svänger man av mot Vallbo som nås efter ytterligare 1 km.

Åre gamla kyrka
Åre gamla kyrka uppfördes under andra hälften av 1100-talet. Grovhuggen stenbyggnad, som ett maktmonument i en svår tid för inte minst fjällbefolkningarna när kyrkoöverheten i Nidaros kuvade jämtarna med väpnade styrkor, för att komma över den lukrativa handeln med småviltskinn och falkar, som dessförinnan kunnat ge jämtarna ett visst välstånd i reda pengar från väl betalande kunder i Europa och Medelhavsländerna, inte minst arabvärlden. Kyrkan står vid den gamla Pilgrimsvägen mot Nidaros (Trondheim) där den helgonförklarade norske vikingakungen Olav Haraldsen sägs ha begravts. Sedan snart 900 år alltså en kyrka såväl för resande som för sockenbor. S:t Olav finns ännu i kyrkan som helgonbild, en trästatyett, troligen tillverkad runt år 1300. Kronan har bytts ut mot karolinerhatt under stormaktstiden när Åre blev svenskt - de karolinska kungarna motsatte sig aristokratins överdådigt utmanande livsstil och förde sig själva medvetet anspråkslöst i klädsel och livsföring. Även de två skeppsljusstakarna i koret är medeltida liksom olika läktare vid koret.
Vägbeskrivning, Åre gamla centrum, skyltat från E 14, intill järnvägen.
Arrangör, Åre församling, Karolinerv. 24, 830 15 DUVED, Tfn: 0647-61 84 00

Åre Glashytta
Vi formger och blåser allt glas som vi producerar och säljer i vår ljusa och vackra glashytta. Dörrarna står öppna för ett besök och en oförglömlig upplevelse i vår magiska miljö där det varma glaset tar form i våra händer. I samma lokal finns även ett galleri och en butik.
Ort: DUVED,
Vägbeskrivning, Ca 9 km väster om Åre: Sväng av E14 i Duved och åk ned till järnvägsstationen.
Arrangör, Åre Glashytta, Stinsvägen 12, 830 15 DUVED, Tfn: 0647-260 70

Åre hembygdsgård
Ett litet stycke småskaligt kulturlandskap kring Ullåns utlopp, med ett par små jordbruksfastigheter och tillhörande odlad och hävdad mark. I denna omgivning anlades på 1960-talet Åre hembygdsgård genom att flytta hit byggnader från olika gårdar i Åredalen. Hittills tre härbren, en kornlada, loge, ladugård (fjös), skvaltkvarn och mangårdsstuga, en parstuga från 1790-talet. Hembygdsgården med sin omslutna miljö erbjuder upplevelser och aktiviteter för både ortsbor och gäster.
Åre hembygdsgård ligger cirka 1 kilometer väster om Åre gamla kyrka efter gamla vägen mot Duved. Just där Ullån korsar gamla vägen går en liten väg in till hembygdsgården
Åre sockens Hembygdsförening, Kabinbanev. 12, 830 13 ÅRE, Tfn: 0647-510 95

Åreskutan
Fjällets topp når 1 420 meter över havet och höjdskillnaden mellan Åresjön och toppen är cirka 1 040 meter. Åreskutan avvattnas norrut till Kallsjön bl a av Kvarnbäcken och Fäviksån vilka har grottsystem som kan besökas med guide. Fjället är mineralrikt och har varit föremål för kopparbrytning 1742-1918. Det är likaså rikt på arter i flora (bl a 14 orkidéarter) och fauna. Här betar ren, älg och gnagare som hare, ekorre, lämmel och sorkar. Bland rovdjuren har observerats björn, järv, lo, varg, räv, mård och hermelin. Ca 140 fågelarter innebär att fågelskådare kan anse fjället besöksvärt. Vattendragens öring och röding lockar inte minst flugfiskare. Ullådalen har namn efter Ullr, den fornnordiska guden för skidåkning, bågskytte och jakt. Fjällbranterna utmanar än idag skidåkare, även världens bästa, som kan tar sig uppåt genom att välja bland ett 40-tal skidliftar och sedan susa nedåt via ett 100-tal pister. Längdskidåkare och vandrare rör sig över fjället på markerade leder.
Vägbeskrivning, Berget syns tydligt från både väg E 14 och väg 336. På fjällkartor återfinns Åreskutans markerade leder.


 

 

 

 

 

 


       

Jämtlands kommuner

Berg | Bräcke Härjedalen | Krokom Ragunda | Strömsund Åre | Östersund

Startsida