Järfälla kommun

Vi har många turistmål, några finns här.

Ängsjö Friluftsgård
I Stäket i norra Järfälla vid Mälaren finns Ängsjö friluftsområde, ett populärt utflyktsmål, inte minst för barnfamiljer. Här finns stora gräsytor för bollspel, friluftsbad, indianby, strandpromenad, bastu, servering, motionsspår, grillplatser, raststugor m m. Sommartid uthyrning av kanoter.
Inom området finns rösen och stensättningar från bronsålder eller äldre järnålder. Ett stort flyttblock, kallat Klomsten eller Tjuvstenen finns nära stranden. Vid 1700-talets slut startade ett linneblekeri och ett spinneri vid Klomsten, som började kallas Lugnhamn. Antagligen är huvudbyggnaden Lugnhamn identiskt med linneblekeriets huvudbyggnad. Vid Ängsjö har också funnits ett tegelbruk. Järfälla kommun äger såväl Ängsjö som Lugnhamn.

Bolinders fabriksområde, Kallhäll
Bevarad industrimiljö från 1900-talets början. Tegelbyggnader med trappstensgavlar. Två kvarvarande arbetarbostäder Basvillan och Glasvillan finns kvar intill stationen.
1906 köptes Kallhälls gård av Bolinders mekaniska verkstad. Firman startades 1845 och låg då på Kungsholmen. Fabriken byggdes upp i anslutning till Kallhälls gård. 1909 var produk- tionen igång. Då fanns gjuteri, pressarverkstad, spisverkstad och kraftstation. 1956 köptes Bolinders av Svenska Maskinverken. 1979 lades all produktion ned. Idag hyr ett antal småföretag lokalerna av ett fastighetsbolag. Inom området byggs nu ett stort antal sjönära bostäder.

Kallhällsbadet
med motionscentral, servering, grillar och elbelyst motionsspår. Cykel- och promenadvägar längs Mälaren till södra delen av kommunen.

Järvafältet
Järvafältet är ett av länets största naturreservat. Med sina 2000 hektar är det en viktig del av regionens grönområden. Naturen är mycket omväxlande. Här finns en bit landsbygd med grusvägar som slingrar sig fram genom ett varierat landskap mitt bland Storstockholms förorter. Vid Säbysjön finns större fornlämningsområden öster om Sten/Yttersten och kring Säby gård. Söder om Säby gård finns en runhäll. Gårdarna Säby och Rocksta är troligen från tiden kring Kristi födelse och flertalet av de andra gårdarna antas ha varit etablerade under folkvandringstid (400-500 e Kr).
I hela området är det gott om markerade stigar och leder bland annat Järvaleden. På flera ställen finns rastplatser med eldstäder och toaletter. Badmöjligheter finns vid Översjön.

Säbysjön
känd fågelsjö (ej bad och fiske), cykel- och gångstigar och grillplatser runt sjön. För fågelskådning finns fågeltorn sydost om sjön och en utsiktsplats vid sjöängen söder om Väsby gård och en vid Säby strandäng.
Kring sjön har sly och buskar röjts och strandbeten återupptagits. Vattenståndet i sjön varieras med hjälp av ett dämme. Dess åtgärder är viktiga förutsättningar för häckande och rastande fåglar.

Barkarby handelsplats
med IKEA, elektronik-, sport-, radio/TV-vitvaru- och leksaksföretag och Quality Outlet vid infarten till fd flygflottiljen i Barkarby.
Intill handelsplatsen ligger vandrarhemmet Majorskan, som är anslutet till STF.

Jakobsbergs centrum
Här finns drygt 140 verksamheter i ett kombinerat utomhus- och innecentrum. Butikerna är en kombination av alla de stora märkeskedjorna, mindre butiker och familjeföretag. Här finns också banker, systembolag, apotek, post och restauranger. Förra årets besökare var 5,7 miljoner. Jakobsbergs centrum är Stockholms sjätte största centrumanläggning och har en försäljning på ungefär 650 miljoner kronor. I centrum ligger också biblioteket och en vacker konsthall.

Görvälns slott
bebyggdes troligen under medeltiden. Under 1500-talet fanns här en by med två gårdar. Den nuvarande huvudbyggnaden med sina flyglar påbörjades 1659 och arkitekt kan ha varit Jean de la Vallé. De svängda paviljonger är från 1760-talet. Unikt för Görväln är att så många övriga byggnader finns bevarade. Den äldsta bevarade byggnaden är villa Solbacka som är från 1600-talets början. Slottet är byggt i tegl och fasaderna är klädda med finhuggen sandsten från Gotland, ett för tiden ovanligt byggnadsmaterial.
Idag finns här restaurang och café, konferensverksamhet och festvåning. I flyglarna finns Naturskyddsföreningen och en kanotklubb.
De senaste årens utveckling av Görvälnsparken har syftat till att framhäva det vackra läget vid Mälaren och skapa varierande parkrum för att ge besökaren möjlighet att under en rofylld promenad bli nyfiken på växter och konst. Parken har fått olika teman med skilda karaktärer på parkrum och växtlighet. Vid Görväln anordnas sedan 1996 skulpturutställningar vartannat år där parken är galleriet. Ambitionen är också att parken ska utvecklas till en skulpturpark med permanenta skulpturer. Idag finns verk av Sten Dunér, Marga Hage och Hanns Karlewski.
Görvälns naturreservat är ett stort område längs Mälaren från Kallhäll i norr till stockholmsgränsen i söder. Rastplater, gång- och cykelvägar.
Görvälns griftegård och Pilgrimskapellet har ritats av arkitekt Pär Friberg.

Bruket
är en friluftsanläggning. Salombacke och lift. Servering. Sommartid uthyrning av kanoter och kvällsunderhållning. Bad, grillplatser, vindskydd. Vidunderlig utsikt från toppen av backen.

Järfälla kyrka
från 1100-talet med klockstapel, prästgård och ett gammalt ålderdomshem som idag används som församlingslokal.

Barkarby torg
Barkarby gästgivaregård fick privilegium för gästgiveri och skjutshåll 1671. Än idag drivs här en krog - Värdshuset Lasse-Maja.
Tingshuset nämns första gången 1677. Sista tinget hölls 1905. Stortjuven Lasse-Maja dömdes här för stöld av kyrksilvret i Järfälla kyrka 1812. Idag används tingshuset som festvåning. Vid torget finns ny bebyggelse i gammaldags stil.
Inte långt därifrån med gångavstånd till pendeltåget ligger Welcome Hotel.


      

Kommuner i Stockholm

Botkyrka | Danderyd_ Ekerö | Haninge | Huddinge Järfälla | Lidingö | Nacka Norrtälje | Nykvarn Nynäshamn | _Salem Sigtuna | Sollentuna | Solna Stockholm | Sundbyberg Södertälje | Tyresö | Täby ___Upplands Bro __Upplands väsby Vallentuna | Vaxholm Värmdö | Österåker

Startsida