Gislaveds kommun

 

Välkommen till någon trevlig camping eller gör gärna ett besök på något turistmål.

Gislaveds industrimuseum
Muséet vill visa hur den lokala industrin runt gummi, läder och plast har uppkommit och sett ut. Här finns gummibollar från de första årens produktion jämte galoscher, bottiner, skor och däck. Glas från Gyllenfors Glasbruk som var i bruk 1850-1903, maskiner och produkter från celluloid-, bakelit- och plastindustrin och läder från Remfabrikens tillverkning av drivremmar. Allt finns i den gamla Remfabriken, Gislaveds äldsta fabriksbyggnad från 1893 som ligger vackert vid vattenfallet i Nissan. Tfn: 0371-149 35 för upplysningar och bokningar.

Ryds lantbruksmuseum
Strax söder om Anderstorp, utmed väg 27, ligger Ryds lantbruksmuseum som är väl värt ett besök. Museét visar jordbruksredskap från "Hästens tidevarv", (slutet av 1800-talet fram till 1960-talet). Här finns även husgeråd och annan kuriosa från förr.
För bokning kontakta Verner Eriksson, tfn: 0371-172 72

Ölmestads museum
I Reftele hittar du Ölmestad skol-och bruksmuseum. Det är inrymt i Ölmestads gamla skola, som byggdes 1926 och användes som folk och grundskola fram till 1966 då nya Ölmestadsskolan tog i bruk. Samlingarna innehåller bland annat föremål från nedlagda skolor i gamla Reftele kommun. Här finns en skolsal inredd med gamla skolbänkar som man gärna får provsitta. Om du lyfter på bänklocket hittar du gamla skolböcker. Museet har bl.a. drygt 800 skolplanscher, textilutställning och en stor samling bruksföremål.
I stora salen på övervåningen finns allt från knappar till cyklar och motorsågar. Textilutställningen visar bland annat lin- och ullberedning, bandvävning, sömnad och utrustning för skötsel av textilier.
För mer information: 0371-235 50, 235 52
http://hem.passagen.se/smrs/reftele/dagen/museum1.htm

Släthults Kvarn
Skvaltkvarn som omnämns första gången år 1650. År 1770 ansökte Per Jönsson och hans son Håkan Persson om att få bygga en såg vid kvarnen. Håkan Persson blev sedermera finansminister i Sverige. Idag finns inget kvar av sågen men kvarnen är alltid öppen för allmänheten och ibland mals det mjöl och säljs.

Gislaveds Hembygdspark
Gislaveds hembygdspark ligger i Gislaveds norra del ca 500 meter norr om Gislaveds kyrka och består av ett tiotal byggnader. Den s k Tingstensstugan, med namn efter området, uppförd på platsen år 1845 men senare tillbyggd.
Orrastugan, troligen från 1800-talet med ytterpanel från 1800-talets mitt var ursprungligen uppförd som undantagsstuga till Gislaveds gamla gästgiveri. Den låg bakom nuvarande hotell Park Inn men flyttades till hembygdsparken 1961. Bottenvåningen är inredd som boendemiljö medan vindsvåningen har ett skolmuseum i västra rummet och textilberedningsredskap i östra.
Väståkrastugan från 1700-talet är en enkelstuga med farstukammare och ryggås. Hitflyttad 1848 från Signelsö.
Förutom dessa byggnader finns en kvarn troligen från 1800-talets början, ett magasin den s k Molanderska boden från 1855 samt ytterligare några mindre byggnader. Samlingarna består av ca 600 föremål. Av större specialsamlingar kan nämnas skolsamlingen. Intill parken ligger en domarring.
Hembygdsföreningen ordnar visningar för grupper och skolklasser. Kontakta Arne Nordling, tel. 0371-51 11 53 Anders Löfström, tel. 0371-121 81

Villstads Hembygdsgård
Villstads hembygdsgård ligger i den nordöstra delen av Smålandsstenar, ca 1,5 km från centrum. Det är en av de äldsta hembygdsgårdarna i landet med sju ditflyttade byggnader, bla finns här en Höloftsstuga (Röshultsstugan från 1778) inredd med boendemiljö och museum, en bod, troligen 1600-tal, och en linbasta med linberedningsredskap.
Här finns ett stort antal mycket gamla och unika föremål med huvudsaklig anknytning till 1700- och 1800-talets allmogekultur i Västbo. De värdefullaste delarna av samlingarna förvaras i en museibyggnad på området. Hembygdsföreningen, som firade hundraårsjubileum under 2002, hör till de mer verksamma i landet och under sommarmånaderna är det full aktivitet, med bla. vis- och berättarkvällar, torpvandring, lyrikafton och mycket annat.
Vid hembygdsgården ligger också de välkända "Smålands stenar". Ett gravfält med fem domarringar med 6-20 resta stenar i varje, ca 2 500 år gamla. Domarringarna är de mest dominerande av Smålands talrika domarringsgravfält.

Burseryds och Sandviks hembygdsgårdar
På en kulle med fritt läge i sydvästra utkanten av Burseryds bebyggelse ligger hembygdsgården med Vickelsbostugan.
Stugan är en gammal högloftsstuga av sydgötisk typ från Vickelsbo by. Envåningsdelen är en framkammarstuga som har daterats till 1600-talet men som kan vara något yngre. Tvåvåningsdelen som är tvärställd har enkelstuguplan och är troligen uppförd senare. Här finns samlingar med ca 400 föremål, bl a bonadsmålningar, äldre husgeråd och möbler, många sannolikt från 1700-talet .
Kaffeservering med våfflor söndagseftermiddagar under juli- aug, kl 14-17.
För mer information kontakta: Werner Petterson, Burseryd, tfn: 0371-502 36

Rosendalsstugan
Mellan Burseryd och Sandvik, vid avtagsvägen till Mjöhult, ligger på en liten höjd till vänster Rosendalsstugan omgiven av slåtteräng och inhägnad med en småländsk hankagärdsgård. Stugan är en gammal undantagsstuga, troligen byggd i slutet av 1700-talet.
Stugans nuvarande plats är inte den ursprungliga utan på 1950-talet revs den och flyttades från Klockebol för att återuppbyggas på nuvarande plats. I samband med detta gjordes också en del förbättringar av stugan. Bl a spisen som murades som förr i världen med stor vit skorsten högt över taket.
Varje år hålls slåttergille på gammalt traditionellt sätt. Stugan och området sköts av Burseryd-Sandviks hembygdsförening.
Ytterligare upplysningar kan erhållas av Werner Petersson, tfn: 0371-502 36

Anderstorp Raceway
Anderstorp Raceway i Anderstorp är den häftigaste Grand Prix-banan i Norden. Sedan 1960-talet har här körts mer än 50 internationella tävlingar, t ex deltävling i Formel 1-VM, VM i Road Racing för MC och VM för GT-sportbilar 2002.
I juli 2006 stod en helt ny depåbyggnad klar. Depåbyggnaden innehåller restaurang med 200 sittplatser, 23 depåboxar, 300 m2 konferensyta, racecontrol, speakerbås och omklädningsrum.
I anslutning till Anderstorp Raceway ligger också det nya Motorsportgymnasiet. Lektionssalarna för eleverna finns i den nya depåbyggnaden.
På Anderstorp Raceway kan vi också erbjuda företag event som kundträffar, kick-off och konferenser där kunder och personal kan få en spännande upplevelse

Axelent arena
Gislaveds motorklubb bildades 1929 och 1931 började man bygga en "jordbana" där man körde premiärtävlingen den 10 juli 1932. Från och med 2008 kör Lejonen i elitserien.

Go-kart
Scandinavian Kartway, en kopia av Anderstorp Raceway som ligger mitt emot. Varför inte utmana dina kompisar på ett race?

Villstad kyrkby
Öster om Nissan ca 5 km norr om Smålandsstenar i den södra delen av kommunen, ligger Villstad kyrkby som är ett naturreservat, men utöver en mycket vacker natur finns också flera sevärda byggnader och annat från olika tider. I området finns bland annat flera gravfält från Järnåldern.
I kyrkan, byggd efter 1700-talsritningar, finns i den norra muren rester efter 1100-talets kyrka som var byggd i romansk stil.
I området finns också kyrkstallar från 1850-talet där kyrkobesökarna satte in sina hästar under gudstjänsten.
Andra intressanta och vackra byggnader är den stora röda prästgården, klockaregården och två stycken skolhus, ett från 1847 och ett från 1925.

Isaberg
Isaberg är en del av det sydsvenska höglandet och är en urbergskulle i Nissans dalgång. Toppen höjer sig 309 meter över havet och den dominerande naturtypen är barrskog. Från toppen har man en milsvid utsikt över Nissans dalgång och det sjörika landskapet. Isaberg är sedan 1968 skyddat som naturreservat. I området finns flera markerade vandringsleder, en del sträcker sig långt utanför reservatet.

Värö
Värö är en liten ö i Algustorpasjön i närheten av naturreservatet Ettö. Naturen på Ettö och Värö skiljer mycket sig åt. Då Ettö har ett öppet och frodigt landskap är Värö mer slutet och kärvt.
På Värö finns det småländska skogslandskapet koncentrerat på en liten yta. Trots sin litenhet finns här såväl ren gran- och tallskog som lövskog och blandskog. Ön är uppbyggd av sten och grus under den stora inlandsisen för 10000- 15 000 år sedan. I söder finns en mäktig tallskog med höga 100-åriga träd - en riktig "pelarsal". Genom planteringar har också utländska trädslag införts på vissa ställen. Ön är ganska kuperad med branta åsar och sluttar på sina ställen ganska brant ned i Algutsatorpsjön.
Linnéan som är Smålands landskapsblomma växer på norra delen av Värö.
Värö naturreservat inrättades 1979. Arealen är ca 5,5 ha. Det är beläget utmed riksväg 26 (Nissastigen) nära Hestra.

Fågelsjön Draven
Naturreservatet Draven ligger ca 10 km norr om Sunnaryds färjeläge vid sjön Bolmen och är ett av Sveriges intressantaste fågelområden.
Sjön har restaurerats för att återfå sin karaktär av slättsjö med översvämningar i gammalt kulturlandskap. Den är nu en viktig häckningsplats för en lång rad fåglar, främst änder och vadare.
Bland de mest kända är sångsvanen, som började häcka här redan 1958. Andra arter som setts vid Draven är trana, grågås, rödbena m.fl .
Vid sjön finns två stycken fågeltorn vilket underlättar för dig som vill fågelskåda. Vill man gå runt delar av eller hela sjön finns en spångad led att gå på.

Gislavedsleden (80km) som går i västra kanten av kommunen från Kinnared vid Hallandsgränsen i söder där den fortsätter i Hallandsleden, till Isaberg i norr där Höglandsleden har sin början. Den är en del av Europaled 6 som går från Alexandroupolis i Grekland till Kilpisjärvi i Finland. Det finns möjlighet till övernattning både ute i vindskydd och lite mer bekvämt i stuga.

Bolmen
Den nordvästra delen av Bolmen, Sveriges tionde största sjö och den största i södra Sverige, ligger i Gislaveds kommun. Från Sunnaryds färjeläge kan du åka linfärja över till Bolmsö som är den största ön i Bolmen. Bolmen är av riksintresse för rörligt friluftsliv, yrkesfiske och skydd av fiskstam. Omgivningarna runt Bolmen är ett gammalt kulturområde, och lämningar finns från både från sten-, brons- och järnåldern. Namnet kommer från ett gammalt fornsvenskt ord som betyder "stor".
Strax norr om färjeläget ligger småbåtshamnen Kårehamn där det också finns en gästbrygga samt en badplats. Bästa badplatsen är nog i alla fall den som ligger på Bolmsö. Där kan du sitta på den sluttande stranden och titta ut över sjön och dess fågel- och båtliv .
Att paddla i Bolmen är mycket fint, en del av kanotleden laganleden går igenom sjön. Antalet öar i Bolmen är hela 365 stycken. Det finns alltså gott om öar att göra strandhugg vid för att bada, sola eller studera det rika djurlivet.

       

Kommuner i länet

Aneby | Eksjö | Gislaved Gnosjö | Habo | Jönköping Mullsjö | Nässjö | Sävsjö Tranås | Vaggeryd Vetlanda | Värnamo