Växjö Kommun

 

 

Välkommen till någon trevlig camping eller gör gärna ett besök på något turistmål.

Funderar du på någon dagsutflykt så finns det här.

Elin Wägners Lilla Björka
Författarinnan Elin Wägners hus från 1925 innehåller möbler, böcker, brev, fotografier och andra minnessaker som återspeglar hennes liv.Tillfälliga konstutställningar.

Hemmesjö gamla kyrka
En romansk kyrka från 1100-talet, uppförd i sten. Rester av kalkmålningar, rikt smidda dörrar, senmedeltida altarskåp med bild av S:t Sigfrid.

Inglinge Hög, fornlämning
Inglinge Hög, en av Smålands största fornlämningar. Gravfältet är från yngre järnåldern, ca 400-1000 e. Kr. med högar, stensättningar och skeppssättningar. På den största högen finns en rest sten och dekorerat stenklot.

Kronobergs slottsruin med Ångaren Thor under sommartid.
Kronobergs biskopsborg byggdes under 1300-talet. Successivt utvecklades befästningen till en borg av trä och sten. År 1542 övertogs Kronoberg av Nils Dacke och hans upprorsmän. Efter Dackefejden 1543 övertog kungen Kronoberg. Gustav Vasa lät bygga ut borgen till en stark befästning med många kanoner. Syftet var främst att ge kungamakten en befäst punkt i Småland för att förhindra fler uppror.

Linnéparken delas in i tre olika delar, det formella kyrkorummet, den engelska parken med slingrande gångar och stora träd samt den nya delen med öppna gräsytor, lekytor och inslag av vatten. Den nya viadukten under järnvägen öppnar Linnéparken till Växjösjön och binder ihop grönstråken kring Växjösjön med parken och staden. Ett viktigt tema är Carl von Linné.

Smålands Museum Sveriges Glasmuseum
Länsmuseum i Kronobergs län som skildrar länets kulturhistoria, samt svenskt glas och glashantering. Permanenta utställningar: Svenskt glas under fem sekler, Minnenas vind och Skogsrum Götaland. www.smalandsmuseum.se/

Snugge, operasångerskan Christina Nilssons födelse
Den berömda operasångerskan Christina Nilssons födelsehem. Hon föddes 1843 på torpet Snugge några mil från Huseby. 14 år gammal "upptäcktes" hennes sångbegåvning på en marknad i Ljungby. Under årens lopp skulle de stora operascenerna i London, Paris och New York bli hennes hemvist

Utvandrarnas Hus
Utvandrarnas Hus i centrala Växjö minner om den stora emigrationsepoken 1850-1930, då 1,2 milj svenskar utvandrade till Amerika. Utställningar, bla Drömmen om Amerika och Vilhelm Moberg-rummet, släktforskning, arkiv och bibliotek.
www.utvandrarnashus.se/

Växjö Konsthall
Ligger mitt i hjärtat av Växjös kulturkvarter.

Domkyrkan:
Domkyrkan är uppförd på samma plats som S:t Sigfrid byggde sin träkyrka. De äldsta delarna är uppförda på 1100-talet. Kyrkan har ändrat utseende flera gånger under årens lopp p g a blixtnedslag och krig. 1995 återinvigdes kyrkan efter en inre restaurering. Vid denna renovering tillkom ett flertal nya konstverk. Bertil Valliens altarskåp i domkyrkan. Skapelsen är fem meter hög, färgstark och tillverkad i glas, bladguld och smide. Episoder ur såväl gamla som nya testamentet skildras i sandgjutet glas. Hopp, ljus och kärlek är budskapet som konstnären vill sprida.

Linneträdgården
Välbekanta vilda arter visas i enkla arrangemang tillsammans med Linnéväxter så som vit krollilja, hasselört, hammarbytaklök och givetvis Linnés egen blomma linnea, allt inramat av traditionella svenska material som granit, timmer och stål.


     

Kommuner i länet

Alvesta | Lessebo Ljungby | Markaryd Tingsryd | Uppvidinge Växjö | Älmhult