Älvsbyns kommun

Selholmens Camping                                                     hemsida        e-mail

Campinggatan 1

942 31 Älvsbyn

Tel: 0929-172 05

Fax: 0929-138 36

 

Här finns det massor av aktiviteter och platser att besöka.

Naturfiskeguiden
Guidade fisketurer för grupper och enskilda, utbildning inom allt som rör flugfiske, enklare överlevnadskurser samt gäddsafari.
Information: Kaj Kottelin 073-183 95 82

Kyrkan
Ljus och vacker träkyrka från 1900-talets början. Mycket rofylld och sevärd.

Kyrkstugor
I området vid kyrkan finns genuina kyrkstugor bevarade. De flesta är byggda under 1800-talet och många används än idag som övernattningsstugor. Det är trevligt att promenera runt bland de små pittoreska husen och känna historiens vingslag.

Bagerimuseum
Så gick det till när de första polarkakorna bakades! Bagerimuseet speglar bagerinäringen i Älvsbyn från sekelskiftet till idag. I byggnaden som är från 1920-talet har tre generationer av "Bagar Nilsson" arbetat. Här bakades "Tioöreskakan" föregångaren till dagens Polarkaka

Bensinmuseum och Caltex-macken
En stor samling nostalgi! I bensinmuseet finns Sveriges största utställning av bensinmackar från 1920-tal till 1960-tal och annan kuriosa som reservdelar, reklamprylar och motortidningar.
Caltexmacken står vid rondellen och kan beskådas av alla som passerar.
Information: Per-Olof Lindroth 070-378 21 60

Handelshuset

Turistbyrån finns i samma lokal Tel 0929-108 60
Butik med samlat konst och hantverk från när och fjärran samt lokala delikatesser. Mycket gott och vackert på samma gång! Här finns även information om vad upplevelseföretagen i kommunen erbjuder.
Information: Birgitta Forsman och Kristina Bergvall 0929-100 60

Skatauddens lantgård
Skatauddens lantgård är belägen i Lillkorsträsk. Gården drivs som ett modernt familjejordbruk av fjärde generationen jordbrukare. Välkommen på besök!
Här kan du även ’bo på lantgård’ i en nytimrad stuga med utsikt över sjön eller i bagarstugan. Vedeldad bastu och bastuflotte. Barnvänlig badstrand med grillplats, båt och kanot. Mjölkkor och katter på gården. Hembageri i grannhuset.
Information: Irene och Ulf Johansson 0929-134 06

Hundberget och Rackberget
Trivsamt strövområde strax utanför samhället. Här finns en speciell växtmöjlighet där olika mer eller mindre sällsynta växter trivs, till exempel norna och guckusko. Området runt Rackberget är avsatt som naturreservat. Inom naturreservatet finns märkta stigar, en raststuga samt grillplatser. Från Hundbergets topp är det fin utsikt över Piteälven.
Information: Turistbyrån 0929 –108 60

Laver
Laver är en kulturmärkt gruvby. Under andra världskriget fanns här en koppargruva som ledde till att ett modernt samhälle växte upp. Gruvbrytningen pågick under åren 1936-1946. Laver betecknades som ”Sveriges modernaste samhälle” på sin tid. Området är med andra ord både intressant gruvhistoria och ett trevligt utflyktsmål.
Information: Turistbyrån 0929-108 60

Naktebergets naturreservat
Ett riktigt vildmarksområde, till stor del bevuxen med gammal granskog. Reservatet är ett 380 hektar stort urskogsområde i huvudsak bestående av upp till 200 år gammal tall- och granskog. Det reser sig högt, 350-560 meter över havet och har karaktär av fjällurskog. På berget finns också hällmarkstallskog, myrar och två tjärnar med inplanterad fisk. Tjärnarna ligger i varsin djup sänka i granitberggrunden, utmejslade av glaciärtungor vid istidens början. Inom reservatet finns kungsörn och på fuktigare ställen växer orkidén norna.
Information: Turistbyrån 0929-108 60

Dubblabergen
Ett nytt naturreservat är på gång i detta stora sammanhängande naturskogsområde som i stort sett är opåverkat av skogsbruk. Terrängen är kuperad och mellan bergen och kullarna ligger vackra små sjöar och långsmala myrmarker. I områdets mitt finns en mycket gammal granskog som undkommit skogsbränder. I den nordvästra delen ligger den vackra sjön Hästtjärnen.
Naturreservatet ligger i tre kommuner: Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn.
Information: Turistbyrån 0929 –108 60

Storforsen
Det självklara utflyktsmålet i kommunen. Kan upplevas hur många gånger som helst och är lika majestätisk varje gång!
Storforsens naturreservat är ett mäktigt norrländskt älvlandskap och forsen är Nordens största. Älven är omgiven av en urskogslik strandskog med rikt växt- och djurliv. I området finns också ett delta där vattnet flyter stilla fram.
Än i dag ser man byggnationer i älven som en gång gjordes för att underlätta flottningen. Då torrlades också en del av den gamla forsen. I 'Döda fallet' syns jättegrytor och vattenslipade hällar.
Vid selet nedanför ligger Storforsens hotell med underbar vy uppåt forsen. : Telefonnummer 0929-310 82 är bara tillgängligt under några veckor under sommaren, tel. 0929-721 00 receptionen på Hotell Storforsen, turistbyrån står också till tjänst med information tel. 0929-108 60

Storforsens skogsbruks- och flottningsmuseum
Näringslivshistoria presenterad på ett intressant sätt. Här kan man bilda sig en uppfattning om skogs- och flottningsarbetarnas vardag och arbetsmetoder i svunna tider. Redskap, kojor, kolmila, tjärdal, stallar och andra byggnader visar hur flottning och skogsarbete en gång bedrevs i Norrbotten.
Öppet för turer med guide.
Telefonnummer 0929-310 82 är bara tillgängligt under några veckor under sommaren, tel. 0929-721 00 receptionen på Hotell Storforsen, turistbyrån står också till tjänst med information tel. 0929-108 60

Galleri Storforsen
Etablerade konstnärer ställer ut och säljer sina verk. Bland årets utställare finns till exempel samekonstnär Lars Pirak.
Information: 0929-311 13

RFN museum
Museet är inrymt i en hangar på RFN provplats utanför Vidsel.
Öppet för turer med guidning av RFN Veteranklubb som ansvarar för museet.
Information: RFN 0929-370 00

Fällforsen
Två mil nordväst om Älvsbyn brusar Fällforsen med en fallhöjd av 11 meter. Här finns en laxtrappa där man om man har tur kan få se laxen ta sig upp. Rastplats och eldstad finns bredvid fallet.
Information: Turistbyrån 0929-108 60

Manjärv
I Manjärv finns en arkeologstig med stenåldersgravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, fångstgropar med mera. Under 3000 år höll jägare och fångstfolk till i detta område. I området finns ett tjugotal platser med spår av bosättningar samt två gravar med rödockra.
Information: Turistbyrån 0929-108 60

Storberget
Naturreservat bestående av liten tallurskog på sydsluttningen av berget. Högre upp på hällmarkerna kring toppen har man god utsikt över sjöar och skogar kring Manjärv.
Information: Turistbyrån 0929 –108 60

Åträsk
Naturreservat med tallurskog på grovblockig morän vid sjön Abborrtjärnen. I västra delen ligger ett par mindre myrar omgivna av sumpskog. Här kan man hitta skogsnäva och mossviol.
Information: Turistbyrån 0929 –108 60

Vitberget
Urskogsberg med både gran och tall. Kommunens och landskapet Norrbottens högsta berg, 594 meter över havet. Raststuga på toppen. Naturreservatet med små tjärnar och kärrmarker med orkidén Jungfru Marie nycklar. På nordsluttningen finns en av fyra lokaler i länet med den vackra laven långskägg.
Information: Turistbyrån 0929 –108 60

Långträskberget
Litet urskogsreservat på Långträskbergets sydöstra sluttning, med gran och tall och ett stort inslag av sälg. På tidigare brunna marker växer gott om asp. Doftticka och andra vedlevande svampar trivs här.
Information: Turistbyrån 0929 –108 60

Kanisbanan
Älvsbybanan anses vara en av landets finaste hundkapplöpningsbanor. Banananläggningen ligger två kilometer utanför Älvsbyns centrum alldeles vid foten av Kanisberget. Från början av maj till i slutet av oktober arrangeras tävlingar på banan, de största är Elitloppet och Älvsbyloppet. Se annonsering och evenemangskalender på www.alvsbyn.se.
Information: Walter Åkerström 0929-107 38

Höghedenbanan
Under sommaren anordnar Älvsby motorsällskap ett antal rallycross- och folkracetävlingar. Se annonsering och evenemangskalender på www.alvsbyn.se
Information: Älvsby Motorsällskap 0929-555 97

Höghedens flygfält
Pröva dina vingar med Älvsby Segelflygklubb!
Rikssegelflygtävling pågår hela sommaren på flygfältet som tillhör de bästa i Sverige.
Information: Älvsby flygklubb 0929-558 10, 070-336 19 04

Glidflygarna
Kurser och tandemflygning i skärmflyg och paramotor.
Information: Lars Markstedt 0929-133 46, 070-282 54 00

 


Connexion Boréale hundspann