Haparanda stad

Norrskens Hotell & Camping                                      hemsida     e-mail

Mattila 233

953 91 Haparanda

Tel: 0922-123 01

Här finns det massor av aktiviteter och platser som ni kan besöka.

Haparanda Kyrka: En skapelse i kopparplåt som väckt både missnöje, förvåning och förtjusning.

Kukkolaforsen: Där bedrivs sommartid ett unikt sikfiske med anor från 1500-talet. Från pator(bryggor) fångas siken med långskaftade håvar.
Fiskemuseet kan berätta hur laxen steg, siken lekte och hur de långsmala båtarna färdades. Museet ingår i en kulturmiljö, där man bl a kan besöka kvarnar från 1800-talet, sågverk, mjölnarstuga, smedja, fiskebodar, stekboda.

Haparanda Skärgårds Nationalpark: Nationalparken består av två större öar, Sandskär och SeskarFurö samt några mindre öar och skär.
Nationalparken har en unik flora med sällsynta växter och är en rastplats för över 200 fågelarter

Hermansons Handelsgård: Är en av norra Sveriges bäst bevarade handelsgårdar. Byggnaden tillkom år 1832 och bildar en hel kringbyggd gård med mangårdsbyggnad och 12 magasiner.

Karl Gustavs kyrka i Karungi: Karl Gustavs församling bildades 1782 efter att ha varit eget kapellag under Nedertorneå. Kyrkan blev färdig för användning 1796.

Järnvägsstationen: Haparanda Järnvägstation är byggd 1918. Sveriges enda järnvägsförbindelse mot öster. Den har två spårvidder. Vid järnvägstationen i dag bedrivs ungdomens hus.

Galleri 11: Konstcafe i kulturhistorisk miljö.

Stenåldersboplatsen i Saivaara: Saivaraaboplatsen är en av de största och intressantaste boplatsfynden i Barentsområdet.

Butiken på Landet: Här kan man handla exklusiva kläder, skor, handplockade varor från England, Irland, Österrike.

Taavolagården: Då man passerat portarna har man klivit tillbaka i tiden till 1800-talet. På gården finns cafe, djur, butik med varor från trakten.