Robertsfors kommun

 


Några turistmål i Västerbotten som är värda ett besök.

Efter istiden fanns inte mycket av Robertsfors kommun ovan havsytan. Vissa delar låg till exempel ca 200 meter under hansytan. Endast några berg stack upp och bildade öar, ca 14 meter ovan vattenytan.

Ratan är en känd skådeplats från kriget 1808-1809, men mera känd är dess hamn. Den tjänade som stapelhamn från år 1767. Ända fram till 40-talet var det en viktig hamn.
Ostriket med Ostens Lager i Ånäset och Ostens Hus i Burträsk, Västerbottensostens hemort.

Kålaboda lantbruksmuseum
Här visas gångna generationers förhållanden och levnadssätt i lantbrukssamhället.

Klubben naturreservat
Klubben är en långsträckt udde ut i havet med hällmarker, klapperstränder men också enstaka sandstränder. Områdets stränder är orörda, liksom dess skog.

Åströmforsen naturreservat
Rickleån är en fem mil lång skogsälv som i ett slingrande lopp innehåller omväxlande forsar och lungflytande sträckor.

Dalkarlså lanthandelsmuseum
Herrgård med lanthandelsmuseum. Här fanns under 1800-talet ett av länets största handelshus med järnhantering, jord- och skogsbruk, skeppsbyggeri, rederi,mm

Stenfors Gård
Stenfors Gård är beläget vid E4:an i Ånäset i vacker miljö med visningsträdgård och gästgiveri.

Sikeå hamn
Havscamping med stugor, servicehus, grillplatser, boulebana och beachvolleyplan.

Bygdeå kyrka
Kyrkan är byggd i slutet av 1400-talet. I kyrkan finns medeltida skulpturer, t ex "Triumfkrucifix" och "Den helige Kristoffer".

Nysätra kyrka i Ånäset
En säregen träkyrka från tidigt 1700-tal med en fristående klockstapel. Kyrkan är byggd i korsskeppsstil vilket var mycket ovanligt på den tiden.