Vännäs kommun

Missionsgården Fridhem
Vandrarhemmet Vilan  

 

Vännäs Bad & Camping

Några turistmål i Västerbotten som är värda ett besök.

Hembergets hembygdsgård
På toppen av Hemberget finns hembygdsgården med en strålande utsikt över Vännäsby och delar av Umeälven.

Vännäs järnvägsstation
År 1885 beslöt riksdagen att stambanan skulle byggas från Bräcke till Vännäs. Stationshuset stod klart för invigning år 1891.

Vännäs Läger
Våren 1898 fattade regeringen ett beslut att Westerbottens regemente skulle förläggas i Vännäs.

Vännäs Motormuseum
Museet ligger i den gamla flyghangaren på Vännäs före detta flygfält.

Brånsjöns naturreservat
Brånsjön är en grund slättsjö med mycket rikt fågelliv.

Vännforsens naturreservat
Reservatet har en areal av 33,5 ha och är beläget på den östra sidan av Vännforsen, den nedersta och sista forsen i den orörda Vindelälven.

Trädgårdsjärnväg
Visningsträdgård med en av Sveriges största trädgårdsjärnvägar i sitt slag. Mycket att se på för alla.

Vännäs kyrka
Vännäs kyrka i Vännäsby invigdes år 1825.

Pengsjö museum
Pengsjö nybyggarmuseum är ett museum som berättar om nybyggarens liv i en karg och väglös bygd, om nöd, hunger och sorg, men också om glädje under en svunnen tid.

Johanneskyrkan
Johanneskyrkan i Vännäs invigdes år 1960. Den är uppförd i tegel med tak av skiffer.