Vårgårda kommun

Tånga Heds Camping Vandrarhem & Evenemangscenter  hemsida e-mail
Tånga Hed, Box 65
447 22 Vårgårda
Tel: 0322 – 62 43 11

Här följer några tips på trevliga utflykter.

”Dessa fantastiska Fåglums”
Detta cykelmuseum på Tånga Hed, som drivs av Vårgårda Idrottshistoriska Sällskap. Visar sagan om de unika Fåglumbröderna; Sture, Gösta, Erik och Thomas Pettersson. Bland många rariteter förevisas Göstas segertrofé från Giro d’Italia 1971 och den rosa ledartröjan från samma lopp. Dessutom en unik samling av cyklar, medaljer, pokaler, foton, tröjor, tidningsutklipp m.m.
Info: 0322 - 62 43 11.

Vågmuseet
Sveriges största samling av vågar och vikter visas på Tånga Hed i Vårgårda, tack vare Tore Johansson som samlat genom åren. I gammaldags autentiska miljöer förevisas vikternas och vågarnas historia. Museet drivs av föreningen Pyndaren, där Tore är ordförande. Samlingen är enligt Älvsborgs läns museum, unik i sin framtoning och omfattning.
Info: 0322 – 62 11 91

Missionsmuséet
Ligger i Ljurhalla och är det hittills enda fristående av sitt slag i Sverige och har funnits sedan 1935. Här hittar du en autentisk bönesal samt föremål från smygbränningstiden under mitten av 1800-talet. Den beryktade karriolen efter Anders Petter Andersson, ”ljurskamjölnarn”, finns att beskåda och flera olika musikintrument likson biblar och postillor.
Info: 0322 – 66 01 23

Ornunga museum
Består av flera byggnader varav den äldsta är kyrkan från tidigt 1200-tal som renoverades och tillbyggdes i början av 1700-talet. Takmålningarna från 1600-talet och två träskulpturer från 1200-talet är intressanta liksom den spricka, i östra väggen vid koret, som orsakades av en jordbävning under den sista ordinarie gudstjänsten som hölls 23 oktober 1904.
Museigården Kyrkelbol bredvid kyrkan inrymmer mangårdsbyggnad, ladugård, ryggåsstuga och kölna, allt tidstypiskt bevarat, och rikliga samlingar av gamla bruksföremål.
Info: 0322-66 11 76

Tumbergs Skol- och hembygdsmuseum
Förmodligen en av Sveriges minsta skolor, ursprungligen en tvättstuga, som mellan 1980 och 1921 fungerade som småskola. Byggnaden är inredd med en lärosal vars möblering plockats från andra nedlagda skolor och en lärarinnebostad om 10m2 med autentisk tidsenlig inredning. I den östra flygeln finns ett hembygdsmuseum. Den f.d. Blåbandslokalen från sekelskiftet har stora samlingslokalen i originalutförande. På hembygdsplatsen finns även ett område med gravhögar, bautastenar och två domarringar.
Info: 0322 – 32 10 55

Fornlämningar
Det finns 1821 kända förhistoriska fornlämningar i Vårgårda kommun. Nästan 1700 av dessa är gravar. Dessutom finns det nästan lika många fornlämningar från historisk tid. Det totala antalet kända fornlämningar är 3602st. Mest känd är kanske den s.k. Jättakullen, Nordens största hällkista, belägen mittemot Södra Härene Kyrka vid E20. Västergötlands största domarringskomplex finns vid Lagmannskullen i Fyllestad mellan Vårgårda och Alingsås.

Ljungås naturreservat
Ett unikt reservat med månghundraårig komplett brukningsmiljö, en 200-årig mangårdsbyggnad samt ladugård och lillstuga från 1800-talets mitt. Här är åkrarna i stort sett oförändrade sedan slutet av 1800-talet och brukas enligt gamla traditioner.

Tånga Hed
Naturreservat beläget på f.d. militärt övningsfält med hed och barrblandskog. I området finns hotade eller sällsynta vegetationstyper och arter som är knutna till näringsfattiga, ljusöppna betesmarker, som t.ex. mosippa, granspira, ljungögontröst och klockgentiana. Här trivs också en mängd insekter bl.a. den sällsynta fjärilen alkonblåvinge.

Yxnås naturreservat
Här finns ett litet sodalttorp i hjärtat av naturskönt och enligt gammal sed hävdat landskap i orörd natur. Med hjälp av odling, slåtter och bete bevaras områdets karaktär av intensivt utnyttjat torplandskap. Härigenom gynnas också floran i området.

 

 

 


Ale |Alingsås Bengtsfors | Bollebygd_ _ Borås| Dals-Ed Färgelanda| Herrljunga_ Lerum | Lilla Edet | Mark Mellerud | Svenljunga Tranemo |Trollhättan Ulricehamn Vårgårda Vänersborg | Åmål