Götene kommun

 

Detta bör ni inte missa i kommunen.

FALKÄNGEN
En charmig bruksgata med arbetarbostäder från början av 1900-talet. Varje sommar finns ett sjuttiotal hantverkare på plats i verkstäder och butiker. Här har STF ett vandrarhem sommartid, resten av året är det öppet endast för konferenser och grupper. Det finns en kaffestuga, man kan bese en lägenhet från förr samt ett vagnsmuseum. Förra året invigdes dessutom ett industrihistoriskt museum om cementtillverkningen, Hällekis Bruksmuseum

Flyhovs hällristningar
Här har man ristat in ca 350 figurer i berghällarna. Det är människofigurer, skepp, fötter, hjul och skålgropar. Särskilt intressant är den så kallade Yxguden, en man med en stor yxa i sin vänstra hand. Alldeles i närheten finns gravfält från järnåldern.

Hastings kyrka
Är inte alls en kyrka utan en plats med ett ovanligt namn som för tanken till sin engelska motsvarighet och ger näring åt spekulationerna om var landets första kristna vagga stått. Hastings kyrka ligger ovanför kleven i Västerplana storäng, varifrån man har en underbar utsikt över Vänern. Carl von Linné fann platsen märklig och beskrev den ingående.

Hellekis Säteri
Hellekis Säteri är känt sedan 1300-talet. Nuvarande mangårdsbyggnad i sengustaviansk stil ritades av slottsarkitekten Olof Tempelman och är länets förnämsta herrgårdsbyggnad från slutet av 1700-talet. I parken finns en rosenträdgård med olika sorters gammaldags buskrosor. Det finns även praktfulla perennrabatter och exotiska träd, t ex valnöt och äkta kastanj. Huvudbyggnaden är privat men en del av den vackra parken är öppen för allmänheten under sommaren. Här finns även Hellekis Trädgårdscafé & Kök, sommarrestaurang och café där man kan äta utomhus eller inne i växthuset under klängande vinrankor.

Husaby borgruin
Biskopsborgen i Husaby var troligen från början inte alls en borg utan snarare ett palats som på 1480-talet uppfördes av biskop Brynolf Gerlachsson i Skara. Han tillfångatogs senare av en folkhär och efter denna omtumlande händelse lät han uppföra en omfattande försvarsanläggning, liknande Glimmingehus i Skåne. Biskopen hade stor makt och ägde bl.a. Läckö slott, men borgen i Husaby förstördes efter att endast ha varit i bruk i femtio år.

Husaby källa
Husaby är en plats som på ett särskilt sätt skrivit in sig i historien. Enligt äldre Västgötalagens kunga- och biskopslängder, nedtecknade vid 1200-talets början, döptes Olov Skötkonung här av en engelsk missionär. Västergötland blev därmed det första kristnade svenska landskapet och bas för många av de första svenska medeltidskungarna. Platsens betydelse markerades i juni år 2000 då Svenska Kyrkan firade tusen år av kristen tro just i Husaby, under medverkan av bl.a. ärkebiskopen och flera utländska gäster

Kinnekulle ring
År 1969 byggdes motorbanan Kinnekulle Ring på privat initiativ. Den är byggd på de slagghögar som bildades efter skifferoljeproduktion under andra världskriget. Hösten samma år invigdes en bana som möjliggjorde halkkörning året om. På Kinnekulle Ring körs varje år minst ett tiotal tävlingar i banracing, folkrace och rallycross samt här anordnas mässor, utställningar m.m.

Lasses grotta
Lasse i bergets grotta är en av Kinnekulles märkligaste sevärdheter. Här bodde Sveriges sista grottmänniska * jägaren Lars Eriksson * en legend redan under sin livstid. Han bodde här med sin hustru Inga i nästan 30 år, nära Husaby. Efter hans död 1910 plundrades grottan. De som Lasse retat genom åren hämnades på detta sätt och i stort sett hela grottan revs ner. Den har sedan renoverats flera gånger.

Rubens maskinhistoriska
En omfattande samling av gamla maskiner såsom ångmaskiner eller explosionsmotorer av olika slag, arbetsfordon, veterantraktorer och olika vägmaskiner. Maskinerna är tillverkade från 1860 till 1950. Här finns även försäljning av allt kring veterantraktorer, motorer och ångmaskiner såsom böcker, modeller, skyltar m.m.

Råbäcks mekaniska stenhuggeri
Här finns de gamla stenhuggeriverkstäderna från 1800-talet med tillhörande upplag, tre arbetarbostäder med uthus samt hamnen. Verksamheten utvidgades i slutet av 1930-talet och i mitten av 1960-talet sysselsattes ca
15 man. Stenhuggeriet lades ner 1970. Av maskinutrustningen återstår i nya verkstaden endast den stora ramsågen medan den gamla verkstaden är väl bevarad med bl.a. fyra stenhyvlar, slipmaskin, stenkran, smedja och matbod. Andra minnen från stenhuggarepoken är hamnen vid Hällekis camping och stenhuggeriet med den höga skorstenen i Gössäter.

Sigrid storråda
Vikingaskeppet Sigrid Storråda är en kopia av det norska Gokstadsskeppet från 900-talet. Sigrid Storråda var enligt sägnen en rik och mäktig kvinna, mor till Olof Skötkonung. Skeppet är 24 meter långt och stäven pryds av ett förgyllt drakhuvud, som formgivits av konstnären Martin Hansson, Husaby, efter en bild på en runsten i Husaby. Sommartid erbjuds företag och föreningar spännande vikingaturer.

Stora Stenbrottet
I stenbrottet kan man se 40 meter av Kinnekulles mäktiga lager av kalksten, den så kallade ortocerkalken med sina 400 miljoner år gamla fossil. Den undre rödstenen har brutits för cementtillverkning och kalkbränning. De övriga lagren är gråsten eller täljsten, övre rödsten och leversten. Dessa har främst bearbetats till olika typer av byggnadsmaterial. I stenbrottet har det mesta av kalkstenen använts till cementtillverkning under åren 1892-1979. Stenbrottet har restaurerats och i den anlagda dammen finns ädelfisk. Det finns planer på att anlägga en amfiteater i brottet.

Högkullen
Den högsta toppen av Kinnekulle, Högkullen, täcks av ett 27 meter tjockt lager diabas. Högsta punkten är 306 meter över havet, det vill säga 260 meter över Vänerns yta. Från restaurangen Vin och Pimpinella Högkullen kan man ta en promenad till utsiktstornet, som uppfördes i slutet av 1800-talet. Tornet brann ner 1982 men byggdes upp igen året därpå. Utsiktstornet är öppet under sommaren och bjuder på en fantastisk utsikt över bygden. I närheten av tornet finns ett monument från andra världskriget, då ett flygplan med norska motståndsmän störtade på Kinnekulle.

LUNDSBRUNN är en pittoresk kurort, med anor från 1724, dit man vallfärdade för att "dricka brunn". Greve Gustaf Piper lät 1816 instifta en lasaretts- och fattigförsörjningsinrättning - Piperska lasarettet - till minne av sin avlidna maka Jaquette. Den stramt nyklassisistiska huvudbyggnaden uppfördes 1817. Byggnaderna intill inrymmer Lundsbrunns Konferens och Kurort med restaurang, konferenslokaler, över 300 bäddar och en komplett Spa-anläggning. Alldeles i närheten finns en 18-håls golfbana.

MUNKÄNGARNA Ett stort naturskönt område med ädla lövträd, ett naturreservat på alunskifferlagret.
Mörkeklevs grotta med sin källa har precis som Martorpsfallet bildats av havsvågor som efter istiden gröpte ur branten. Apostlagrottan är inte mycket mer än en avsats i berget. Området ägdes under 1400-talet av Vadstena kloster - därav troligen namnet. De slingrande gångarna, trapporna m.m. tyder på en anlagd park. Där finns ett litet lusthus, Emelie Högqvists Paviljong, tillägnat en firad skådespelerska. Varje Kristi Himmelfärdsdag hålls en friluftsgudstjänst i Munkängarna, tidigt i ottan. En upplevelse på flera plan*

SÖRBOLEDEN
Man startar vid Dala Kvarn, sydväst om Lundsbrunn, och går sedan med Mariedalsån, i en fi n å-ravin. Här fi nns en rik växtlighet i skog. Promenaden är drygt 2 km lång.
VANDRINGSLEDEN PÅ KINNEKULLE En 45 kilometer lång vandringsled som tar ca två dygn att gå.
skydd fi nns för den som vill övernatta. Går man söderut från len kommer man efter 5-6 kilometer till Österplana vall. Martorpsfallet ligger ytterligare en bit söder ut, liksom Lasses grotta i Husaby.
fortsätter leden i västlig riktning och man passerar efter några kilometer Jerneklev. Därefter går man utmed Kinnekulles västra sida med över Vänern. På vägen mot Hällekis passerar man bland annat berg, Västerplana storäng och Hökastaden för att därefter komma Råbäcks kalkgruva. Nästa stopp kan man göra i Munkängarna, passerar ovanför Mörkeklevsgrottan inne i naturreservatet och fortsätter bort till fi skesjön i Cementas gamla kalkbrott. Vidare ner mot säteri, förbi Kinnekulle Camping och ut på udden, där man med kan sitta en ljum sommarkväll och njuta av solnedgången...

ÖSTERPLANA HED OCH VALL
Naturreservat på Kinnekulles kalkstensplatå. Ett tunt jordtäcke och betande djur har skapat speciella förutsättningar för växtligheten här.
Naturtypen som kallas alvar fi nns endast på ett fåtal platser i världen, bl.a. på Kinnekulle, Öland och Gotland. På våren växer orkidén Sankte Pers Nycklar i stor mängd på heden vid kyrkan. Ortocerkalkens understa skikt, rödstenen, är utformad som en markant klev, som kan ses runt hela Kinnekulle. På våren kan man njuta av rödstensklevens vackra vatten- fall, t.ex. Bratteforsfallet.

FORSHEMS KYRKA En klassisk 1100-talskyrka. Kyrkan har byggts om flera gånger, de två korsarmarna invigdes i mitten av 1700-talet. Här har Jan Guillou hämtat inspiraton när han skrev sina böcker om korsriddaren Arn.

HUSABY KYRKA Sedan Olof Skötkonung enligt sägnen döpts i Husaby källa och kristendomen manifesterats, byggdes Sveriges första domkyrka i det tidigast upprättade svenska stiftet. Husaby kyrkas äldsta och märkligaste del är det mäktiga tornpartiet i väster, ett kraftigt fyrkantigt torn omgivet av två halvrunda trapptorn, byggt på 1000-talet. Kyrkan har många intressanta inventarier, t.ex. den så kallade biskopsstolen, en av Sveriges äldsta möbler, och en förnämlig dopfunt.


Campingplats
     

Essunga
Falköping | Götene Grästorp | Gullspång Hjo | Karlsborg Lidköping | Mariestad Skara | Skövde | Tibro Tidaholm | Töreboda Vara