Skövde kommun

 

Detta bör ni inte missa i kommunen.

Askeberga skeppssättning
Askeberga skeppssättning är en av Västergötlands mest uppmärksammade fornlämningar. Den är 53 meter lång och näst störst i landet efter Kåseberga i Skåne. Skeppsättningen är byggd av 24 gigantiska klumpstenar på mellan 25 och 30 ton vardera. Man har daterat skeppssättningen till folkvandringstiden ( ca 400-500 e.Kr). Platsen har sedan urminnes tider varit en samlingsplats för folket i bygden. I boken "Riket vid vägens slut" av Jan Guillou är detta platsen där Arn Magnusson låter uppta halvsyskon och allierade i sin ätt.

Skövde stadsmuseum
Museet finns inrymt i en industribyggnad på Rådmansgatan 26 där det tidigare bland annat har funnits en textilindustri.
Här finns en fast stadshistorisk utställning och ibland tillfälliga utställningar om olika ämnen.

Volvo Industrimuseum
Volvo industrimuseum speglar inte bara Volvos utveckling, utan också industrialiseringen av Sverige från mitten av 1800-talet och fram till dags dato. Eller hur ett företag utvecklats från gjutning av enkla hushållsredskap till produktion av motorer i världsklass.
Skövde Gjuteri och Mekaniska verkstad bildades 1868, den första båtmotorn byggdes 1907 och den banbrytande motorbeställningen från det då nybildade Volvo kom 1927. Det är några milstolpar ur företagets tidiga historia

Balthazar Science Center
Testa, lek och upptäck!
Tel: 0500-498730

Konsthall och KonstmuseumI
Sveriges första kulturhus hittar du förutom bibliotek, biograf, café och restarang även konsthall och konstmuseum.
Konstmuseets samling som är tematiskt uppbyggd består av svensk konst från 1700-talet och framåt, tonvikten är lagd på 1900-talet. Dessutom finns verk deponerade av Nationalmuseum
Konsthallen anses som en av Sveriges vackraste, enligt såväl besökare som konstnärer.
Arkitekt Hans-Erland Heineman inspirerades av ateljétanken när han ritade hallen med många och stora fönster mot norr, överljus, balkong och ett mindre antal galleriutrymmen.

Ryttmästarbostället
Vid Simsjöns norra strand ligger Ryttmästarbostället. Här kan man ta del av den enkle ryttarens lilla stuga likväl som ryttmästarens boställe.
Kavallerimajoren Bernhard Englund har samlat några av våra gamla knektars torp och uthus. Man får här en bra bild över så väl de enkla knektars liv och leverne som de privilegierade adelns. Allt från 10-80 personer. Catering kan beställas.

 

 


 
campingplats
     

Essunga