Grästorp Kommun

Hälsoborgens Bad & Camping i Grästorp             hemsida     e-mail
Lunnevi bad- och fritidsanläggning
467 80 Grästorp
Tel: 0514-514 10

Detta bör ni inte missa i kommunen.

Hälsoborgen
På Lunnevi vid Hälsoborgens Bad & Camping i Grästorp finns ett fint badhus med bassäng, bubbelpool och liten barnbassäng.
Alla campinggäster har fri tillgång till badet. Även gymmet och gruppträning ingår i campingpriset. Vi erbjuder även mkt förmånliga cykelpaket.
Den stora bassängen är 25 meter lång och dessutom finns det en barnbassäng.
Hälsoborgen har telefon 0514-514 10 mer information finns på deras hemsida
Hemsida

Särestad Lantbruksmuseum
Den stora nybyggda anläggningen förfogar över 2000 talet katalogiserade föremål. och har en Temainspirerad utställning som speglar bondens arbete, från tidigt bruk till nutid. Stor samling av maskiner och traktorer. På gården finns också en gammal bakstuga vilken sommartid ibland är i bruk
Ett unikt fynd är den Fårekoja från 1600 tal som skyddat betande får mot varg
Anläggningen består av fem byggnader. Byggnad 1 uppfördes 1988, byggnad 2 under 1994 samt byggnad 3 under 1998. Senare har tillkommit en smedja samt ett f d fattighus. Den senare är färdigställd som bakstuga

Naturreservat Dättern
Fågeltorn vid Sjöryd
Dättern är en grund, näringsrik insjövik med förbindelse till Vänern och Brandsfjorden via Frugårdssundskanalen. Även delar av Brandsfjorden ingår i Ramsar-området. Längs stränderna dominerar bladvassen, men den får ger vika för jättegröe, starr och betade strandängar. På den betade marken och längs stränderna finns en rik flora av ettåriga växter som den lilla, oansenliga fyrlingen och strandbräsma. Dessutom finns där flera arter av slamkrypa och pilört. Området är en av gösens viktigaste lekplatser i Sverige och ån Nossan är en viktig lekplats för fisken asp, också globalt rödlistad.
Fågelskådning
Dättern är ett viktigt område för flyttande och häckande fåglar. Många olika arter änder brukar rasta här, exempelvis salskrake, skedand och brunand. Man har även funnit många vadarfåglar, t ex dvärgbeckasin, myrspov och mosnäppa.
Till de häckande arterna hör brun kärrhök, småfläckig sumphöna, skäggmes och pungmes. Mer eller mindre frekventa besökare är arterna havsörn och kornknarr, båda globalt rödlistade.

Flo kyrka, kyrkogård & runsten.
Flo kyrka och kyrkogård. Altartavlan är väl det mest kända för att det är en kopia av Taravals målning "Kristus i örtagården". Kopian gjordes 1758 av "en habil pensel i Stockholm". På kyrkogården finns det en runsten samt en tumba över kyrkoherden i Flo, Olof Kolmodin, en av sin samtids mest kända skalder och psalmdiktare. Kolmodin var brorson till Israel Kolmodin vilken gjorde den mer kända "Den blomstertid nu kommer".
Det finns även en runsten på kyrkogården. Strax intill ligger den gamla kolerakyrkogården.

Vattenfallet vid Forshall
Miljön runt vattenfallet Forshall är ett härligt och naturskönt rekreationsområde med möjlighet till fiske. Flertalet sällsynta trädslag planterade på 1890 talet av överst Bursie förstärker intrycken
Här finns också fina promenadstigar längs Nossan och här ligger också ålderdomlig kvarn och sågverk.

Cykla/vandra Många mindre vägar på landsbygden bjuder allmänt på fina naturupplevelser om man tar sig fram på cykel.

Tengenepromenaden, gång- och cykelstråk utmed Nossan Från Johanneberg i Grästorp till Tengene finns en gång- och cykelväg utmed Nossans östra strand. Utmed vägen finns rastplatser vid vattenbrynet med bord och bänkar där det kan vara lämpligt att förtära en medhavd picknickkorg.

Vildmarksled Rolken Vid gränsen till Främmestad finns en ca 3 km lång vandringsled med vackra naturupplevelser. Kör förbi Trökörna, sväng höger vid skylt Kvistebacken och kör 2 km till kraftledning och parkera vid skylt Hästvägen. Det finns grillplats och du kan gå leden med eller utan guide. Missa inte varggrop från 1800-talet.

Asphagen är ett naturskönt strövområde vid Nossans strand. Här firas midsommarafton traditionsenligt med dans kring lövad majstång. Här finns en s k jättegryta och strax utanför Asphagens område finns hällkistan Kung Knuts grav och runberget. Vissa delar av området är av sumpmarkskaraktär - beträdes med varsamhet. Parkera vid kyrkan. Se djur i naturen

Hunneberg - Älgens Berg Strax väster om Grästorp ligger Hunneberg som är ett vackert platåberg och tvilling med Halleberg. Stanna till på väg upp och njut av en vidunderlig utsikt. På Hunneberg finns ett rikt naturliv med Sveriges största älgstam. Vill du se älg rekommenderar vi en sakta tur med bilen i skymningen eller gryningen. Chansen att få se en älg är väldigt stor men hundraprocentigt säker blir du med ett besök på Hunnebergs kungajaktsmuseum, Älgens Berg, Museet ståtar med en uppstoppad älg och låter dig t o m uppleva känslan av att vara älg. Museet visar även bergen ur oväntade perspektiv. På markerade vandringsleder kan du välja kortare eller längre promenader i den vilda naturen.

Tingsgårdens vilthägn. I Tengene finns ett inhägnat område på ca 90 ha med jakt på vildsvin, kronhjort och mufflon. Hägnet är öppet för allmänheten året runt och jaktstuga finns att hyra. En kolmila tänds här varje år.

Carl von Linné besökte Grästorps kommun på sin resa genom Västergötland år 1746. Han bodde då hos prosten, poeten och psalmförfattaren Olof Kolmodin i Prästgården i Flo. Vid Flo kyrka finns en minnesgrav, en tumba, för Kolmodin. Mera känd är kanske Kolmodins farbror som skrev ”Den blomstertid nu kommer”..     

Essunga
Falköping | Götene Grästorp | Gullspång Hjo | Karlsborg Lidköping | Mariestad Skara | Skövde | Tibro Tidaholm | Töreboda Vara