Vara kommun

 

Detta bör ni inte missa i kommunen.

Huttla Kvarn
Här befinner du dig i ålderdomlig miljö med kvarn och vattenhjulsdriven ramsåg och diverse småhus. Kvarnen byggdes troligen i början på 1800-talet och hölls förmodligen i drift ända fram till 1950-talet, då den sedan skänktes till Naums Hembygdsförening.
Ett nybyggt stolphus av "Mesula"-konstruktion inrymmer förutom bygdemuseum gästabudssalen "Midgård". Som kan bokas för större fester och bröllop.
Vill du njuta mer av vind och vatten tar du en tur längs Afsåns vindlande sträckning med lilla ångbåten SS Huttlandia.

Bastöna Gammelgård
En unik plats förr lugn och stillhet. Bastöna är en av Västergötlands bäst bevarade gammelgårdar från 1860 talet. Det är få ställen i länet som möter en så avskild och lugn miljö som på Bastöna.
Hemmanet omges av den stora mossen, skog samt ett kulturlandskap med odlingsrösen och lämningar av nedlagda gårdar.
Idag består gården av två inredda bostadshus, en ladugård med oxavandring, ett mindre svinhus och utedass.

Sparlösastenen
Sparlösastenen är en av Sveriges märkligaste runstenar. Den är troligen från 800-talet och unik genom sin bildframställning och för att den både har samnordisk och svenska runor.
Sparlösastenen har text och bilder på alla fyra sidorna och även på toppytan. Det är oklart om stenen är ett historiskt eller juridiskt dokument, en poetisk skildring eller ett äreminne.
Stenen genomgick konservering 1982 och finns nu att beskåda i en särskild utställningshall i anslutning till Sparlösa kyrka där den tidigare varit inmurad.

Kålles rekordmagasin
Kålles Rekordmagasin är ett unikt idrotts- och nöjesmuseum med konstnärlig inriktning.
I olika avdelningar finns svenska rekord presenterade på ett annorlunda sätt och för den som vill göra en nostalgitripp tillbaka i tiden är detta det rätta stället.

Levene Kyrka & Levenestenen
Kyrkan är uppförd under senare hälften av 1000-talet. Här konfirmerades prinsessorna Margareta, Birgitta och Desireé på 1950-talet. Invid kyrkan finns Kungsgården, en flygelbyggnad från gamla Levene gård samt fornbyn med annan äldre bebyggelse från 1700 1800-talet, bl. a smedja och småskola med inredning i ursprungligt skick. På kyrkogården står Sveriges högsta runsten; Levenestenen. Runstenen påträffades år 1927 i västgaveln till Levene kyrka. Den var då sönderslagen i två delar och inmurad i vapenhusets inre vägg - med en del på var sida om ingången till kyrkan. Kanske fanns det någon symbolik med detta. På runstenens baksida finns ett ornament i form av ett kors.

Bengtssonska Hemmet
Johan Bengtsson blev en framgångsrik handlare, bland annat med spannmål, i Vara, och han blev känd som en hård affärsman som alltid ville få ut högsta priset på sina varor. Han arrenderade det magasin som han 1898 sedan köpte och samma år köpte han också länsmansbostället Stommen, som låg intill magasinet, och inredde detta som bostad åt sig och sin familj, hustrun Sofia, sonen John och döttrarna Maria och Frideborg.
När Johan Bengtsson avled 1918 eller 1920, ärvde döttrarna hemmet. När sedan Frideborg dog 1947, lät Maria smälta ner husets alla smycken till en brudkrona som gåva till Vara kyrka. Innan Maria själv dog, 1951 testamenterade hon det Bengtssonska hemmet och den samlade förmögenheten till Vara församling. Dock stod det förbehållet i testamentet att bostaden skulle bevaras i oförändrat skick.

Ranahult Naturreservat
Ranahult har odlingshistoria som kan härledas till 1500-talet. Vara kommuns enda kvarvarande exempel på ängsbruk. Många arter och djur är bundna till denna naturtyp. Fågellivet är rikt. Vara Naturskyddsförening sköter reservatet med bland annat regelbunden slåtter.

 

STF Vandrarhem finn här
     

Essunga
Falköping | Götene Grästorp | Gullspång Hjo | Karlsborg Lidköping | Mariestad Skara | Skövde | Tibro Tidaholm | Töreboda Vara